Cultuuroverleg IJzervallei

Cultuuroverleg IJzervallei is een nieuw opgerichte samenwerking tussen de lokale besturen van Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge. De vier lokale besturen tekenden samen in op de werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden via het bovenlokaal cultuurdecreet. Het cultuurbeleidsplan van cultuuroverleg IJzervallei is de leidraad voor het opnemen van een regierol als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld en geldt voor de periode 2020 – 2025.

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt– op vraag van de vier lokale besturen – op als werkgever voor de tewerkstelling van de coördinator van Cultuuroverleg Ijzervallei.

Algemene contactgegevens

Elke Verbeke, coördinator cultuuroverleg IJzervallei

E-mail: elke.verbeke@dvvwesthoek.be
Telefoon: 0498 94 10 38
(bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag)

NestorPlus

Dorpsdienst Nestor was een samenwerking tussen 6 lokale besturen in de Westhoek. Begin 2020 werd beslist om de samenwerking stop te zetten en 3 nieuwe werkingen op te starten: NESTOR Poperinge, NESTOR Heuvelland en NestorPlus.

Dorpsdienst NestorPlus, is de intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Via een netwerk van vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening geboden aan senioren en andere personen met zorgvraag/zorgnood. Dit aanvullend dienstverleningsaanbod bestaat onder meer uit vervoersdienst, boodschappendienst, gezelschap, klusjesdienst,… Op deze manier worden dienstverleningen verzekerd door vrijwilligers in te schakelen die bejaarden, mindervaliden, chronisch zieken en zorgbehoevenden in de landelijke gebieden ondersteunen.

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt op als werkgever van de medewerker van Nestor Plus.

Algemene contactgegevens

Melissa Mestdagh, coördinator NestorPlus

E-mail: info@nestorplus.be
Telefoon: 0473 33 34 33

Bereikbaarheid

Het kantoor van NestorPlus is gevestigd in Vleteren, Woestendorp 12, 8640 Vleteren.

Daarnaast zijn er zitdagen van NestorPlus voorzien in Alveringem en Lo-Reninge:

Alveringem
OCMW Alveringem, Sint-Rijkersstraat 19
dinsdag van 8.30u tot 16.30u
0473 33 34 33

Lo-Reninge
Administratief Centrum Lo-Reninge, Markt 11
woensdag van 8.30u tot 16.30u
0473 33 34 33

De Opstap

De Opstap is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Koekelare, Kortemark, Poperinge, Vleteren & Zonnebeke met als doel om kansengroepen, in het bijzonder leefloongerechtigden en gelijkgestelden, op de arbeidsmarkt in te schakelen.

De trajectbegeleiders werken steeds op maat van de werkzoekende. Het uitgangspunt in de trajectbegeleiding is een begeleiding op maat, waarbij iedere individuele cliënt centraal staat. De gehanteerde methodiek bestaat erin de cliënt via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden.

De dienst zet in op het opbouwen van competenties en werkervaring en gebruikt hiertoe verschillende instrumenten: tijdelijke werkervaring, stages, wijkwerken, …

Algemene contactgegevens

E-mail: kensy.montaine@deopstap.be

Telefoon: 0494 35 74 50

Zitdagen

De medewerkers van De Opstap hebben zitdagen in de verschillende OCMW’s die participeren in het samenwerkingsverband. Je kan bij hen terecht na doorverwijzing door een maatschappelijk werker van het bevoegde OCMW.

Woonwinkel West

WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. In elke gemeente is er een woonloket waar inwoners allerlei informatie kunnen verkrijgen over wonen en huisvesting.

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt op als werkgever van de medewerkers van WoonWinkel West.

Algemene contactgegevens

E-mail: info@woonwinkelwest.be

Telefoon: 051 51 93 53

Woonloketten

De woonloketten van WoonWinkel West kunnen bezocht worden op volgende locaties en tijdstippen:

Diksmuide
Administratief Centrum, Heernisse 6
Maandag en donderdag van 9.00u tot 12.00u

Omwille van COVID19 enkel open op afspraak via info@woonwinkelwest.be of 051 51 93 51

Houthulst
Sociaal Huis, Vijverstraat 30
Dinsdag van 8.30u tot 12.30u

Omwille van COVID19 enkel open op afspraak via info@woonwinkelwest.be of 051 51 93 51

Kortemark
Sociaal huis, Hospitaalstraat 33
Maandag en donderdag van 8.30u tot 12.00u

Omwille van COVID19 enkel open op afspraak via info@woonwinkelwest.be of 051 51 93 51

Lo-Reninge
Administratief Centrum, Markt 11
Dinsdag van 14u tot 17u

Omwille van COVID19 enkel open op afspraak via info@woonwinkelwest.be of 051 51 93 51

Veurne
Administratief Centrum, Sint-Denisplaats 16
Enkel toegankelijk op afspraak via stedelijke website