Cultuuroverleg Ijzervallei

Cultuuroverleg Ijzervallei is een nieuw opgerichte samenwerking tussen de lokale besturen van Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge. De vier lokale besturen maakten samen een cultuurbeleidsplan op.

Doordat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid treedt onze organisatie – op vraag van de vier lokale besturen –  op als werkgever voor de gedeelde tewerkstelling van de coördinator van Cultuuroverleg Ijzervallei.

Nestor Plus

Dorpsdienst Nestor was een samenwerking tussen 6 lokale besturen in de Westhoek. Begin 2020 werd beslist om de samenwerking stop te zetten en 3 nieuwe werkingen op te starten: NESTOR Poperinge, NESTOR Heuvelland en NESTOR Plus.

Dorpsdienst Nestor Plus, is de intergemeentelijke samenwerking tussen Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Via een netwerk van vrijwilligers worden aanvullende dienstverleningen geboden aan senioren en andere personen met zorgvraag/zorgnood. Dit aanvullende dienstverleningsaanbod bestaat bv. uit vervoersdienst, boodschappendienst, gezelschap, klusjes,…  Op deze manier worden dienstverleningen verzekerd door vrijwilligers in te schakelen die bejaarden, mindervaliden, chronisch zieken en zorgbehoevenden in de landelijke gebieden ondersteunen.

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt op als werkgever van de medewerker van Nestor Plus.

Woonwinkel West

WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. In elke gemeente is er een woonloket waar inwoners allerlei informatie kunnen verkrijgen over wonen en huisvesting.

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt op als werkgever van de medewerkers van WoonWinkel West.

Opgelet! De woonloketten zijn tijdelijk volledig gesloten. Mail of bel ons via de algemene contactgegevens.

Algemene contactgegevens

E-mail: info@woonwinkelwest.be

Telefoon: 051 51 93 53

Woonloketten

De woonloketten van WoonWinkel West kunnen bezocht worden op volgende locaties en tijdstippen:

Diksmuide
Administratief Centrum, Heernisse 6
maandag en donderdag van 9 tot 12 uur
051 79 33 32

Houthulst
Sociaal Huis, Vijverstraat 30
dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur
051 70 41 64

Kortemark
Sociaal huis, Hospitaalstraat 33
maandag en donderdag van 8.30 tot 12 uur
051 57 55 73

Lo-Reninge
Administratief Centrum, Markt 11
dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
058 33 01 34

Veurne
Administratief Centrum, Sint-Denisplaats 16
maandag van 16 tot 18 uur en woensdag van 8 tot 12 uur
058 33 55 26