Algemene vergadering

De algemene vergadering is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg. Jaarlijks worden er een negental algemene vergaderingen georganiseerd.

De algemene vergadering van het Westhoekoverleg is samengesteld uit de achttien burgemeesters van de gemeenten van de Westhoek en de streekgedeputeerden. De coördinator van het Westhoekoverleg is steeds aanwezig op de algemene vergadering. Verder is ook de West-Vlaamse Intercommunale vertegenwoordigd op de AV, in hoofde van de algemeen directeur.  Een algemeen directeur van het directeursoverleg van de 18 Westhoekgemeenten woont de vergaderingen bij.