1 Gezin 1 Plan Westhoek, een nieuwe vorm van jeugdhulpverlening

Situering

Kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In 2016 steeg het gebruik met 8%. Ook de crisismeldpunten integrale jeugdhulp kennen een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Verder is het zeer helder dat ook de wachttijden binnen de jeugdhulp aangepakt moeten worden. Op 20 juli 2017 werd daarom de oproep ‘Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’ verstuurd als antwoord op deze tendensen.

Voor de regio Westhoek werd medio 2018 een dossier goedgekeurd. De lokale besturen van de Westhoek treden via de Dienstverlenende Vereniging Westhoek op als kernpartner in het samenwerkingsverband.  Bedoeling is om via dit samenwerkingsverband tussen jeugdhulpactoren, Huizen van het Kind, lokale besturen,… te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren van de Westhoek.

Meer weten over de Vlaamse werkingen 1 Gezin 1 Plan? Neem dan een kijkje op de Vlaamse site.

Het nieuwe jeugdhulpverleningsaanbod

Er is een verbindingsteam van 20 medewerkers actief in de regio Westhoek. Het verbindingsteam biedt begeleiding aan huis bij gezinnen, kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan voor meer gespecialiseerde jeugdhulp en tijdens die wachtperiode nood hebben aan begeleiding. Uitgangspunt is om crisis of escalatie van de problemen te vermijden (= overbruggingshulp).

Het verbindingsteam richt zich ook naar kinderen, jongeren en gezinnen die niet op een wachtlijst staan maar waar er een inschatting is dat onmiddellijke begeleiding noodzakelijk is, om te vermijden dat er op termijn meer gespecialiseerde jeugdhulp nodig is (= vroeginterventioneel).

De begeleiding die aangeboden wordt is laag-intensief, breed generalistisch, intersectoraal en kracht- en vraaggericht. Het gezin, de jongere, het kind staat steeds centraal. Het verbindingsteam helpt er voor zorgen dat de intensiteit van de hulpvragen op alle mogelijke levensdomeinen daalt en streeft naar duidelijke gecoördineerde ondersteuning.

Tot slot zijn er binnen het team ook twee eerstelijnspsychologen voor kinderen en jongeren actief. Deze psychologen kunnen ambulante, kortdurende, generalistische zorg bieden aan de kinderen en jongeren met niet-complexe psychische klachten. De eerstelijnspsychologen worden ingezet binnen het verbindingsteam maar zijn ook rechtstreeks toegankelijk voor aanmeldingen van kinderen en jongeren door huisartsen, OCMW’s en andere eerstelijnsdiensten.

Aanmelden

Aanmelden van minderjarigen en/of gezinnen gebeurt telefonisch op het nummer 057/ 37 00 00. Dit kan steeds op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9u00 en 12u00.

Een Checklist bij aanmeldingen voor 1 Gezin 1 Plan Westhoek is beschikbaar. Daarin staan enkele zaken omschreven die je best vooraf in kaart brengt, zodat dit tijdens de aanmelding kan meegegeven worden.

Je kan ook onze folder downloaden met daarin alle info.

De teamleden

Karen Lefevere
Karen LefevereTeamverantwoordelijke
p/a 1G1P Westhoek.
Poperingseweg 30, 8900 Ieper
0490 11 28 48
Annelien Notredame
Annelien NotredameBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Karline Vaneeckhoutte
Karline VaneeckhoutteBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Victorine Sesier
Victorine SesierBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Elodie Le Dieu
Elodie Le DieuBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Julie Lybeer
Julie LybeerBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Laura Biesbrouck
Laura BiesbrouckBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Maxime Embo
Maxime EmboBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Kobe Blomme
Kobe BlommeBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Sigrid Loones
Sigrid LoonesBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Stefanie Spruytte
Stefanie SpruytteBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Wendy Beddeleem
Wendy BeddeleemBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Stephanie Debeuf
Stephanie DebeufBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Hermien Vanneste
Hermien VannesteBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Lize Keyngnaert
Lize KeyngnaertBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Kelly Cabeke
Kelly CabekeBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Ann Stroobandt
Ann StroobandtBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Mieke De Coster
Mieke De CosterBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Charlotte Van De Moortel
Charlotte Van De MoortelBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Anse Catteeuw
Anse CatteeuwBegeleider 1 Gezin 1 Plan Westhoek
Rozemarijn Coppein
Rozemarijn CoppeinEerstelijnspsychologe 1 Gezin 1 Plan Westhoek regio Veurne-Diksmuide
Tatiana Verstraete
Tatiana VerstraeteEerstelijnspsychologe 1 Gezin 1 Plan Westhoek regio Ieper-Poperinge

Aansturing

De teamverantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor de operationele aansturing van de medewerkers in het verbindingsteam ligt bij de teamverantwoordelijke. Zij is ook aanspreekpunt voor diensten, organisaties,… die vragen hebben over het nieuwe aanbod en over aanmeldingen van cliënten.

De intersectorale stuurgroep

Voor de beleidsmatige aansturing werd een intersectorale stuurgroep samengesteld, bestaande uit gemandateerden, afgevaardigd door de diverse sectoren die betrokken zijn bij Integrale Jeugdhulp Westhoek. De kernpartner, m.n. de DVV Westhoek, is trekker van de stuurgroep. Elk gemandateerd lid van de stuurgroep neemt de verantwoordelijkheid op om zijn eigen achterban blijvend te informeren over de werking van het verbindingsteam.

Het is de opdracht van de intersectorale stuurgroep om in te staan voor:

  • de beleidsmatige coördinatie v/h samenwerkingsverband;
  • het beheer van de financiële middelen;
  • de strategische planning zodat het theoretische kader zoals omschreven in de oproep geconcretiseerd wordt naar doelstellingen en acties op het terrein;
  • de operationele aansturing m.b. als aanspreekpunt voor de teamverantwoordelijke;
  • de opvolging van de werking incl. evaluatie van de gemaakte afspraken met alle partners van het samenwerkingsverband en het monitoren van de werking en geografische spreiding.
  • opvolgen van de monitoring en registratie.