Wonen: Energielening Westhoek

Op aangeven van de provinciale gebiedswerking welzijn/wonen (dhr. Jan Leicher)  boog het Westhoekoverleg zich begin 2010 over het vraagstuk of het aangewezen was om een Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) op te starten voor de Westhoek. Om zich hierover uit te spreken, richtte Westhoekoverleg een werkgroep op met als doel een advies uit te brengen ten aanzien van het Westhoekoverleg.

Deze werkgroep adviseert de algemene vergadering van het Westhoekoverleg m.b.t. het kader waarbinnen het FRGE voor de Westhoek van start kan gaan. Deze werkgroep bestaat uit de volgend mensen: M. Cloeth – namens het ocmw voorzittersoverleg; J. Vanlerberghe – arr. Ieper; G. Decorte – arr. Veurne / Provincie; T. Vancoillie – arr. Diksmuide; P. Pillen – SHM; F. Claeys – secretarissenoverleg; B. Vallaeys – lokale entiteit / ocmw Poperinge; J. Leicher – gebiedswerking wonen/welzijn; en D. Hoet – Westhoekoverleg.

Zeventien van de Westhoekgemeenten (excl. Wervik) traden toe tot het FRGE voor de Westhoek, waarbij ocmw Poperinge als lokale entiteit zal optreden.

Op de bijeenkomst van 18/02/2011 besliste de Algemene Vergadering van Westhoekoverleg dat ze de rol van ‘beleidsgroep‘ – dit is het sturend orgaan van het FRGE – zal opnemen.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst traden gemeenten toe.

Sinds 1 jan. 2015 gaat dit verder onder de noemer Energielening Westhoek.  N.a.v. de zesde staatshervorming is nu de Vlaamse Overheid via het Vlaamse Energieagentschap het verantwoordelijke bestuursniveau.

Toelichting FRGE Westhoek