Wereldoorlog I

De streekwerking Westhoek was vooral onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen pionier in het valoriseren van het Wereldoorlog I erfgoed in de regio.  Sinds 2000 lopen er al projecten in de Westhoek die het inventariseren en ontsluiten van het erfgoed ontwikkelen.

Toen de vorige Vlaamse Regering in 2004 aantrad, werden grootse ambities geformuleerd m.b.t. de honderdjarige verjaardag van het begin en het einde van de eerste wereldoorlog.  Met het aantreden van de huidige Vlaamse Regering werden deze ambities bevestigd en werden aanzienlijk wat middelen vrijgemaakt.  Tot op het niveau van de provincie werd een tijdelijke projectstructuur opgericht met eigen secretariaat en ‘beleidsstuurgroep’.

In de mate deze stuurgroep en werking zich buigt over zaken die het afstemmen van evenementen overstijgt, wordt dit van nabij opgevolgd door het Westhoekoverleg.  Westhoekoverleg is vooral bekommerd over de betrokkenheid van het middenveld bij dit gebeuren en de mate waarin dit gebeuren invloed heeft op de ruimtelijke planning.

Namens Westhoekoverleg werden 4 gemeenten aangeduid om te zetelen in deze beleidsstuurgroep: Diksmuide, Ieper, Heuvelland en Nieuwpoort.  Deze vier gemeenten duidden respectievelijk Lies Larridon, Frans Lignel, Geert Vandewynckel en Geert Vanden Broucke.  Het Dagelijks Bestuur van Westhoekoverleg wordt steeds in voorbereiding van de beleidsstuurgroep op de hoogte gesteld van de agenda.  Op basis van de inhoud van de agenda kan het Dagelijks Bestuur het nodig achten om de bijeenkomst van de beleidsstuurgroep bij te wonen.