Platteland

Reeds in 2004 werd in het Vlaamse regeerakkoord in een aparte titel verwezen naar een Vlaams ‘plattelandsbeleid’.  Er werd verwezen naar drie belangrijke functies van het Vlaamse platteland waarvan”aanbieder van een aantal collectieve diensten voor de hele samenleving zoals open ruimte, natuur, recreatie en stilte” in het oog sprong.

Een Vlaams plattelandsfonds

In het regeerakkoord van 2009 werd de aandacht voor het platteland hernieuwd en verder uitgediept.  Er werd o.m. een projectmatig plattelandsfonds in het vooruitzicht gesteld.  In maart 2013 kwam dit eindelijk in een stroomversnelling: begin maart keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet definitief goed en eind maart werd een budget van 6 miljoen euro in de begroting voorzien voor de uitvoering van dit fonds.  Anno 2014 werd het plattelandsfonds geïntegreerd in het investeringsfonds.  De voorwaarden bleven ongewijzigd.

plattelandsfondsgemeenten

Ontwerp van decreet plattelandsfonds
Lijst doelgemeenten

Website VLM
Afbakening groep plattelandsfondsgemeenten
Rangorde / trekkingsrechten gemeenten

 

Bestuurskrachtmonitor plattelandsgemeenten

Parallel aan deze ontwikkelingen werd in het interbestuurlijk plattelandsoverleg een werkgroep opgericht die zich volledig wijdt aan de ‘bestuurskracht van plattelandsgemeenten’.  Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van een bestuurskrachtmonitor.  Deze monitor moet een instrument zijn van de Vlaamse plattelandsgemeenten om op basis van intervisie de eigen bestuurskracht te versterken.  Al heel wat Westhoekgemeenten deden vrijwillig mee aan dit onderzoek: Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Poperinge.

Leader Westhoek (PDPO III)

Europese middelen zijn uiteraard ook van zeer groot belang voor de ontwikkeling van het platteland.  In de huidige programmeerperiode (2015-2020) werd de Westhoek opnieuw aangeduid als leadergebied.  Om hier voor in aanmerking te komen schreef de Westhoek een ontwikkelingsstrategie, met 3 speerpunten: landbouw, welzijn en streekidentiteit.  ALLE 18 Westhoekgemeenten maken integraal deel uit van het leadergebied, i.t.t. tot de vorige programmeerperiode.

Ook i.t.t. vorige periode kunnen grote investeringsdossier niet meer in het leaderprogramma.  Hiervoor zijn twee andere programma’s in het leven geroepen: ‘plattelandsplus’ voor de dorpskernvernieuwingen en ‘omgevingskwaliteit’ voor de dorpshuizen.  Hiervoor komen enkel de gemeenten in aanmerking die voldoen aan de Vlaamse plattelandsnormen.

 

als aanbiedevan een aantal
collectieve diensten voor de hele samenleving zoals open ruimte, natuur, recreatie en
stilt