dossier begraafplaatsen

Er zijn tal van nieuwe inzichten en ontwikkelingen omtrent cremeren en begraven, het voorzien van niet-confessionele afscheidsruimtes, de vernieuwing en herinrichting van bestaande begraafplaatsen, de ontwikkeling van nieuwe grafvelden, strooiweiden en urnetuinen, het omgaan met cultuurhistorisch interessante grafmonumenten, etc…

De wvi, de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen en het Westhoekoverleg organiseerden daarom een gemeenschappelijke vormings- en informatie-avond op 19 mei 2010 om ervaringen en nieuwe inzichten te delen onder de gemeenten in de Westhoek.

Hieronder kunt u de documenten die zijn gebruikt voor de toelichting raadplegen.

Algemene informatie:

inspiratie voor een permanente rustplaats
evolutie crematies in België 1999-2009

Gemeentelijke reglementen en studiemateriaal:

1/ Infobrochure Antwerpen: herbestemmingmodel voor funerair erfgoed
2/ Reglementen inzake funerair erfgoed stad Antwerpen
3/ Reglement funerair erfgoed stad Veurne
4/ Herwaarderings- en herinrichtingsplan Wulveringem (Veurne)
5/ Herwaarderings- en herinrichtingsplan Vinkem (Veurne)
6/ Herwaarderings- en herinrichtingsplan Houtem (Veurne)
7/ Brugse praktijk

De beide powerpointvoorstellingen:

1/ duurzame inrichting van begraafplaatsen – Andy Malengier (Andy Malengier bvba)
2/ begraafplaatsen en cultuurhistorie – Chris Vermander (Buro Voor Vrije Ruimte)