Dienstverlenende Vereniging Westhoek

Dienstverlenende Vereniging Westhoek2018-09-20T11:57:27+02:00

Wat is Dienstverlenende Vereniging Westhoek?

De dienstverlenende vereniging (DVV) ‘Westhoek’ is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 16 gemeenten met rechtspersoonlijkheid conform het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 6/07/2001.  De vereniging werd opgericht op 22/12/2017 als resultaat van een uitgebreid traject waarbij betrokken gemeenten de onderlinge samenwerking beter, duidelijker en efficiënter wensen te organiseren.

Deze nieuwe vereniging heeft als doel zo veel als mogelijk drager te zijn van bestaande en nieuwe samenwerking.  Doordat de vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze projecten ontwikkelen t.b.v. vennoten.  Verder is de vereniging opgericht om op te treden als werkgever voor de gedeelde tewerkstelling van specifieke profielen t.b.v. vennoten.

De vereniging wordt aangestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering.