Het nieuwe Regionaal Sociaal Actieprogramma voor de Westhoek werd voorgesteld op 26 februari tijdens het jaarlijkse netwerkmoment van het Welzijnsplatform. Dit gebeurde onder toeziend oog van een 45-tal aanwezigen. 

Het nieuw Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019 – 2022 focust net zoals het vorige beleidsplan op drie grote koepelthema’s zijnde kansarmoede, vermaatschappelijking van de zorg en vervoersarmoede. Het voorontwerp van dit actieprogramma vind je HIER terug. Er kwamen tijdens het netwerkmoment nog enkele suggesties van onze partners. Deze worden nu verder opgenomen wat maakt dat het definitief actieprogramma half maart beschikbaar zal zijn op onze website.

De volledige presentatie van deze bijeenkomst kan je HIER terugvinden. Met dank aan alle partners die bereid waren om een tekstje aan te leveren over hun ervaringen met het Welzijnsplatform de afgelopen jaren.