Leven op straat of wonen in ontoereikende, ongeschikte of instabiele huisvesting gaat veelal samen met diverse, complexe en onderling verweven problematieken op het vlak van gezondheid, sociale rechten, persoonlijk netwerk, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, … Maar hoe is het gesteld met de dak- en thuisloosheid in de Westhoek? Is dit wel aanwezig in een plattelandsregio? Zo ja, hoe kunnen we dan komen tot succesvolle oplossingen die de grenzen van sectoren, levensdomeinen en gemeenten overstijgen?

Samen met Koen Hermans, Professor Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan de KU Leuven, gaan we op zoek naar antwoorden tijdens de kick-off regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek op 10 oktober van 12u tot 16u in het Streekhuis Westhoek.

Het uitgebreide programma vind je HIER terug.

Inschrijven voor 4 oktober via deze LINK.