nieuws Westhoekoverleg

Vernieuwde projectoproep Belgische begraafplaats Neuville-sous-Montreuil

2019-07-02T11:13:20+02:002 juli 2019|nieuws Westhoekoverleg|

Eind 2014 werd Westhoekoverleg op de hoogte gebracht van het bestaan van een 'vergeten Belgische begraafplaats' in Neuville-sous-Montreuil.  In het pittoreske Neuville, vlakbij het charmante Montreuil sur Mer op anderhalf uur rijden van de Westhoek, was tijdens de Eerste Wereldoorlog een Belgisch vluchtelingencentrum opgericht.  Om en bij de 5000 Belgen, hoofdzakelijk burgers uit de door de oorlog getroffen Westhoek, verbleven er [...]

Aanwerving renovatiecoach Energiehuis DVV Westhoek

2019-07-04T17:25:16+02:0027 juni 2019|nieuws Westhoekoverleg|

VACATURE Renovatiebegeleider Energiehuis DVV Westhoek De Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek werft een RENOVATIEBEGELEIDER ENERGIEHUIS DVV WESTHOEK aan.  De medewerker zal particulieren uit de Westhoek die hun woning renoveren ondersteunen en bijstaan in het doorlopen van een renovatieproces. Deze werking is ingebed in de schoot van het Energiehuis Westhoek van DVV Westhoek. Wens je mee te werken aan de uitdaging om het [...]

Vlaams Congres Plattelandsgemeenten – 19 juni 2019

2019-06-20T14:29:48+02:0020 juni 2019|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Op 19 juni 2019 organiseerde Westhoekoverleg een congres van Vlaamse plattelandsgemeenten in het Vlaams Parlement te Brussel. Met de organisatie van dit congres vroeg Westhoekoverleg in samenspraak met de overige Vlaamse plattelandsgemeenten meer aandacht van de Vlaamse overheid voor de specifieke uitdagingen waarmee deze gemeenten geconfronteerd worden. Zowel de verkozenen van de Vlaamse plattelandsgemeenten als de nieuwe leden van het [...]

Nieuwe bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging

2019-06-04T11:38:27+02:0027 mei 2019|nieuws Westhoekoverleg|

RvB vlnr: Dieter Hoet, Lode Morlion, Wieland De Meyer, Bram Degrieck, Alain Paesbrugghe, Emmily Talpe, Karolien Avonture, Toon Vancoillie, Christof Dejaegher, Lies Laridon, Ingrid Vandepitte en Geert Sanders Tijdens de algemene vergadering van 5 maart 2019 in het Streekhuis Westhoek werden de nieuwe bestuursorganen van de DVV Westhoek vastgesteld. De Raad van Bestuur bestaat uit 15 bestuursleden: Voor Arrondissement Veurne: Karolien [...]

Gedeelde mobiliteit in de Westhoek – 22 mei 2019

2019-05-27T13:43:42+02:0023 mei 2019|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Het mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend. We evolueren onder impuls van de Vlaamse Overheid naar een meer efficiënt en vraaggericht systeem met optimale inzet van verschillende vervoersmiddelen. Combi- en deelmobiliteit komen centraal te staan. Op woensdagavond 22 mei organiseerde de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, ism Taxistop en Autodelen.net voor onze lokale besturen een infosessie over gedeelde mobiliteit en welke initiatieven je als [...]

Website Sociale Economie Westhoek

2019-05-09T14:59:18+02:009 mei 2019|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Op 8 mei 2019 werd de informatieve website voor bedrijven en lokale besturen www.socialeeconomiewesthoek.be gelanceerd. Sociale Economiepartners zijn van vele markten thuis. Er zijn dan ook verschillende redenen om als bedrijf of gemeente partnerschappen aan te gaan met de sociale economische spelers uit de streek. Door samenwerking creëer je niet alleen extra tewerkstellingskansen voor mensen met een grote afstand tot [...]

Nieuw Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019-2022

2019-03-03T15:19:55+02:003 maart 2019|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Het nieuwe Regionaal Sociaal Actieprogramma voor de Westhoek werd voorgesteld op 26 februari tijdens het jaarlijkse netwerkmoment van het Welzijnsplatform. Dit gebeurde onder toeziend oog van een 45-tal aanwezigen.  Het nieuw Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019 – 2022 focust net zoals het vorige beleidsplan op drie grote koepelthema’s zijnde kansarmoede, vermaatschappelijking van de zorg en vervoersarmoede. Het voorontwerp van dit actieprogramma [...]

Aanwerving projectmedewerker Foodsavers Westhoek

2019-01-24T17:58:26+02:0024 januari 2019|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek gaat over tot de organisatie van een wervingsselectie voor de functie (deeltijds) projectmedewerker Foodsavers Westhoek. De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de opstart van een sociaal distributieplatform in de Westhoek. Dit platform verzamelt kwalitatieve (voedsel)overschotten en verdeelt ze naar sociale organisaties (bv. sociaal restaurant, sociale kruidenier,…) en zo tot bij mensen in armoede. Er wordt minstens gewerkt aan [...]

Westhoekoverleg klaar voor een nieuwe lokale legislatuur!

2019-01-23T15:06:17+02:0023 januari 2019|nieuws Westhoekoverleg|

Vrijdag 18 januari 2019 kwam Westhoekoverleg voor het eerst bijeen in zijn vernieuwde samenstelling.  Op het burgemeestersoverleg werden vijf nieuwe gezichten verwelkomd: Emmily Talpe (burgemeester Ieper), Bram Degrieck (burgemeester De Panne), Lieven Vanbelleghem (burgemeester Langemark-Poelkapelle), Karolien Damman (burgemeester Kortemark).  Het vijfde 'nieuwe' gezicht is voormalig voorzitter van Westhoekoverleg Joris Hindryckx (burgemeester Houthulst) die zich helaas moest verontschuldigen. Voor het eerst in [...]

Ik ben een maatwerker!

2019-01-08T14:50:53+02:007 januari 2019|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Nieuwjaarsdag 2019 was een bijzondere dag voor de sociale economie in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2019 is er niet langer sprake van beschutte en sociale werkplaatsen, maar spreken we over maatwerkbedrijven. De Vlaamse Regering keurde reeds op 3 juli 2013 het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een [...]