Dienstverlenende vereniging Westhoek

RvB DVV Westhoek 14 januari 2020

2020-01-22T15:43:58+02:0022 januari 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 14 januari 2020 om 18u00 Besluiten Goedkeuring gewijzigd personeelsstatuut De raad van bestuur keurt het personeelsstatuut unaniem goed. De raad van bestuur keurt het protocol unaniem goed. Goedkeuring uitbreiding delegatie voorzitter en/of ondervoorzitter i.k.v. de aanwerving van personeel zoals bedoeld in hoofdstuk III van het administratief personeelsstatuut De raad van bestuur delegeert in [...]

AV DVV Westhoek 4 december 2019

2019-12-23T16:54:12+02:0023 december 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Buitengewone Algemene Vergadering Streekhuis Westhoek, 4 december 2019 om 18u Besluiten Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur De algemene vergadering benoemt mevrouw Ann-Sophie Himpe, Stad Ieper met unanimiteit van stemmen als lid van de Raad van Bestuur in de vervanging van mevrouw Emmily Talpe. Goedkeuring jaarplan 2020 De algemene vergadering keurt het ontwerp jaarplan 2020 zoals vervat in bijlage [...]

RvB DVV Westhoek 27 november 2019

2019-12-09T15:08:22+02:009 december 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 27 november 2019 om 18u00 Besluiten Goedkeuring ontwerp personeelsstatuut De raad van bestuur keurt het ontwerp van personeelsstatuut unaniem goed. De raad van bestuur geeft opdracht aan de voorzitter en de algemeen coördinator om op basis van dit ontwerp van personeelsstatuut in overleg te treden met de vakorganisaties op 19 december om 11u [...]

RvB DVV Westhoek 17 oktober 2019

2019-10-30T11:47:45+02:0030 oktober 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Schriftelijke procedure – 17 oktober 2019 Besluit Goedkeuring jaarplan en budget 2020 De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het ontwerp budget 2020 unaniem goed. De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het ontwerp jaarplan 2020 unaniem goed. Het budget 2020 en het jaarplan 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd [...]

RvB DVV Westhoek 30 september 2019

2019-10-15T15:59:31+02:0015 oktober 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 30 september 2019 om 18u00 Besluiten Aanstelling renovatiecoach Energiehuis Westhoek: goedkeuring arbeidsovereenkomst De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst renovatiebegeleider Energiehuis DVV Westhoek. Goedkeuring informatieveiligheidsplan DVV Westhoek De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het informatieveiligheidsplan 2019-2021 unaniem goed en verleent het mandaat [...]

RvB DVV Westhoek 25 juni 2019

2019-07-13T09:52:53+02:0013 juli 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 25 juni 2019 om 18u00 Besluiten Goedkeuring arbeidsovereenkomst Steven Damman De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst assistent zoals vervat in bijlage 2.1b. De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek neemt akte van de nota vervat in bijlage 2.1c. Aanwerving renovatiebegeleider Energiehuis [...]

AV DVV Westhoek 18 juni 2019

2019-06-27T09:26:52+02:0027 juni 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Algemene Vergadering Streekhuis Westhoek, 18 juni 2019 om 18u00 Beslissingen Vaststelling van de jaarrekening 2018 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris (art. 18 statuten); De algemene vergadering van de DVV Westhoek stelt de jaarrekening 2018 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur [...]

RvB DVV Westhoek 29 april 2019

2019-06-27T09:23:55+02:0027 juni 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 29 april 2019 om 18u00 Besluiten Goedkeuring organisatie dataveiligheid in de DVV Westhoek. De raad van bestuur treedt toe tot de KDV IGIB - informatieveiligheid voor een minimale duur van 2 jaar. De raad van bestuur gaat akkoord om voor informatieveiligheid beroep te doen op het intergemeentelijk personeelslid Niels Vermeersch. DVV Westhoek doet [...]

RvB DVV WH 13 maart 2019

2019-03-21T14:29:21+02:0021 maart 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 13 maart 2019 om 18u00 Beslissingen Aanduiden voorzitter en ondervoorzitter De heer Toon Vancoillie, schepen Kortemark wordt, als enige kandidaat voor het voorzitterschap van de DVV Westhoek, met unanimiteit aangeduid. Mevrouw Marleen Soete, schepen Langemark-Poelkapelle wordt, als enige kandidaat voor het ondervoorzitterschap van de DVV Westhoek, met unanimiteit aangeduid. Personeel: Aanstelling tijdelijke projectmedewerker [...]

AV DVV WH 5 maart 2019

2019-03-21T14:26:13+02:0021 maart 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Algemene Vergadering Streekhuis Westhoek, 5 maart om 18u00 Beslissingen Benoeming leden raad van bestuur; Overeenkomstig artikel 25 van de statuten benoemt de algemene vergadering met gewone meerderheid tot bestuurslid van de raad van bestuur: • Karolien Avonture, Alveringem • Bram Degrieck, De Panne • Lies Laridon, Diksmuide • Wieland De Meyer, Heuvelland • Jeroen Vandromme, Houthulst • Emmily [...]