Dienstverlenende vereniging Westhoek

AV DVV Westhoek 23 juni 2020 – online meeting

2020-07-01T15:11:34+02:001 juli 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Algemene Vergadering 23 juni 2020 om 18u Besluiten Vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten); De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2019 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris. [...]

RvB DVV Westhoek 18 juni 2020 – online meeting

2020-07-01T14:57:55+02:001 juli 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur 18 juni 2020 om 18u00 Besluiten Aanstelling wijk-werk coach Westkust De raad van bestuur stelt Fabienne Bertens aan als Werkcoach Westkust via een contract van onbepaalde duur en een tewerkstellingsbreuk 0,8 VTE. In functie van het diploma wordt deze medewerker ingedeeld in de graad IB1. De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst “werkcoach Westkust voor [...]

RvB DVV Westhoek 29 april 2020 – online meeting

2020-05-11T13:49:54+02:0011 mei 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur 29 april 2020 om 18u00 Besluiten Goedkeuring arbeidsovereenkomsten van de drie medewerkers van ‘De Opstap' De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst coördinator arbeidsbegeleidingsdienst De Opstap en de arbeidsovereenkomsten maatschappelijk medewerker De Opstap unaniem goed. Goedkeuring aangepaste arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West De raad van bestuur keurt de aangepaste arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West unaniem [...]

RvB DVV Westhoek 16 maart 2020 – schriftelijke procedure

2020-03-30T13:58:24+02:0030 maart 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Schriftelijke procedure, 16 maart 2020 Besluiten Goedkeuring aangevulde arbeidsovereenkomst en addendum aan arbeidsovereenkomst van Annelies Defauw en Stijn De Vliegher De raad van bestuur keurt de aangevulde arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief medewerker Woonwinkel West unaniem goed. De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief [...]

RvB DVV Westhoek 14 januari 2020

2020-02-18T12:48:30+02:0022 januari 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 14 januari 2020 om 18u00 Besluiten Goedkeuring gewijzigd personeelsstatuut De raad van bestuur keurt het personeelsstatuut unaniem goed. De raad van bestuur keurt het protocol unaniem goed. Goedkeuring uitbreiding delegatie voorzitter en/of ondervoorzitter i.k.v. de aanwerving van personeel zoals bedoeld in hoofdstuk III van het administratief personeelsstatuut De raad van bestuur delegeert in [...]

AV DVV Westhoek 4 december 2019

2019-12-23T16:54:12+02:0023 december 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Buitengewone Algemene Vergadering Streekhuis Westhoek, 4 december 2019 om 18u Besluiten Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur De algemene vergadering benoemt mevrouw Ann-Sophie Himpe, Stad Ieper met unanimiteit van stemmen als lid van de Raad van Bestuur in de vervanging van mevrouw Emmily Talpe. Goedkeuring jaarplan 2020 De algemene vergadering keurt het ontwerp jaarplan 2020 zoals vervat in bijlage [...]

RvB DVV Westhoek 27 november 2019

2019-12-09T15:08:22+02:009 december 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 27 november 2019 om 18u00 Besluiten Goedkeuring ontwerp personeelsstatuut De raad van bestuur keurt het ontwerp van personeelsstatuut unaniem goed. De raad van bestuur geeft opdracht aan de voorzitter en de algemeen coördinator om op basis van dit ontwerp van personeelsstatuut in overleg te treden met de vakorganisaties op 19 december om 11u [...]

RvB DVV Westhoek 17 oktober 2019

2019-10-30T11:47:45+02:0030 oktober 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Schriftelijke procedure – 17 oktober 2019 Besluit Goedkeuring jaarplan en budget 2020 De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het ontwerp budget 2020 unaniem goed. De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het ontwerp jaarplan 2020 unaniem goed. Het budget 2020 en het jaarplan 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd [...]

RvB DVV Westhoek 30 september 2019

2019-10-15T15:59:31+02:0015 oktober 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 30 september 2019 om 18u00 Besluiten Aanstelling renovatiecoach Energiehuis Westhoek: goedkeuring arbeidsovereenkomst De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst renovatiebegeleider Energiehuis DVV Westhoek. Goedkeuring informatieveiligheidsplan DVV Westhoek De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het informatieveiligheidsplan 2019-2021 unaniem goed en verleent het mandaat [...]

RvB DVV Westhoek 25 juni 2019

2019-07-13T09:52:53+02:0013 juli 2019|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Streekhuis Westhoek, 25 juni 2019 om 18u00 Besluiten Goedkeuring arbeidsovereenkomst Steven Damman De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst assistent zoals vervat in bijlage 2.1b. De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek neemt akte van de nota vervat in bijlage 2.1c. Aanwerving renovatiebegeleider Energiehuis [...]