Header
---

Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking

Op 13 oktober 2016 organiseert WVI een nieuwe bijeenkomst in het kader van het kennisplatform ‘intergemeentelijke samenwerking’, waarvoor wij u graag uitnodigen.
Voor deze derde sessie treedt regio Westhoek op als gastregio en verwelkomt de stad Diksmuide ons in de oude raadszaal van het vernieuwde stadhuis, Grote Markt 6.

Het thema van het kennisplatform is ‘interne staatshervorming’ in België, Nederland en Frankrijk. Een stand van zaken voor de drie landen wordt gepresenteerd en met elkaar vergeleken.

Het programma ziet er als volgt uit :

• 11u30
Onthaal met broodjeslunch
• 12u00
Inleiding en situering door Lies Laridon, burgemeester Diksmuide
• 12u10
Vlaanderen: stand van zaken interne staatshervorming in Vlaanderen: regiovorming, bestuurskracht, afslanking provincies, gemeentefusies en decentralisatie – door Simon Gheysen - raadgever Binnenlands Bestuur Kabinet van Liesbeth Homans
• 12u40
Nederland: afweging tussen politieke en ambtelijke fusie – beschouwingen op basis van het eindrapport ‘Samen Sterker, maar toch apart’ door Stan van de Laar - Seinstra Van de Laar
• 13u10
Frankrijk: hervormingen op lokaal en bovenlokaal niveau, ervaringen met gemeentefusies in Frankrijk door Wim Dejaegher - Agence d’Urbanisme de St Omer en Ronny Vanhooren -provincie West-Vlaanderen
• 13u40
Vragenronde en afsluiten

U kunt deze uitnodiging ook gerust verder verspreiden bij collega’s bestuurders of medewerkers van uw gemeente of OCMW.

Inschrijven kan tot 30 september via deze link.

Bijkomende inlichtingen bij Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg – dieter.hoet@westhoekoverleg.be

 

Met vriendelijke groeten

Luc Vanparys, voorzitter WVI

Toon Vancoillie, voorzitter Westhoekoverleg

Renaat Landuyt, voorzitter Burgemeestersconferentie regio Brugge

Ignace Dereeper, voorzitter Burgemeestersconferentie regio Oostende

Kris Declercq, voorzitter Midwestoverleg

---