Algemeen Directeurs

Algemeen Directeurs2018-10-23T16:06:34+00:00

Directeursoverleg Westhoek

Westhoekoverleg organiseert het overleg tussen de achttien algemene directeurs en hun adjuncten van de Westhoekgemeenten.  Deze bijeenkomsten worden maandelijks georganiseerd tussen de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  Op deze manier wordt een maximale synergie beoogt tussen het politieke en ambtelijke overleg tussen Westhoekgemeenten.  Sinds 2017 woont een algemeen directeur het burgemeestersoverleg bij om deze synergie verder te bewerkstelligen.

Voorzitter van het directeursoverleg is Stefan Depraetere, algemeen directeur stad Ieper.  Stefan woont het burgemeestersoverleg bij namens het directeursoverleg.