nieuws_Westhoekoverleg

Beter en duidelijker samenwerken met de Westhoekgemeenten

Voor verdere inlichtingen : Burgemeester Toon Vancoillie (GSM : 0472/92.89.34) Vrijdag 22 december ’17 – Diksmuide In 2015 gaf Westhoekoverleg aan dat samenwerking tussen gemeenten in de Westhoek op een efficiëntere en transparantere manier diende te verlopen. Die intentieverklaring leidde op vandaag tot de oprichting in Diksmuide van een nieuwe structuur voor intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: een dienstverlenende vereniging [...]

2017-12-22T13:23:31+00:00 december 22nd, 2017|nieuws_Westhoekoverleg|

PWA wordt wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren. Wijk-werken voor de werkzoekende Via het systeem [...]

2017-12-14T16:49:58+00:00 december 14th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Versterking Jeugdhulp op niveau van de Westhoek: één gezin = één plan.

Het tweede Vlaamse jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen met lange wachtlijsten tot gevolg. De Vlaamse Overheid wil deze tendens keren en financiële middelen vrijmaken voor de versterking van de jeugdhulp. De gezinnen moeten [...]

2017-12-14T16:50:15+00:00 december 14th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Westhoekgemeenten werken samen met sociale economie voor het onderhoud van de waterhydranten

Het onderhoud van waterhydranten – dit zijn de ‘kranen’ in het openbaar domein die door de brandweer gebruikt kunnen worden voor het blussen – is sinds oudsher een opdracht van de gemeente. Dit onderhoud bestaat vooral uit het zichtbaar houden van de waterhydrant en het uitvoeren van een beperkte controle om na te gaan of deze hydrant nog steeds bruikbaar is. [...]

2017-12-14T16:50:35+00:00 december 14th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Verbinding Ieper-Veurne

Streekhuis Westhoek, 17/11/2017 Westhoekoverleg ondersteunt het richtinggevende herinrichtingsvoorstel N8 dat voortvloeit uit participatietraject MOW, mits snelle realisatie van ring rond Diksmuide en aanpassing van de ring van Poperinge. De AV van Westhoekoverleg bekrachtigde op 17 nov. 2017 de voorgestelde herinrichting van de verbinding Ieper – Veurne zoals beschreven in de nota 'Nadenken over de N8 Ieper-Veurne: stavaza voorgesteld aan de stakeholders op het [...]

2017-12-11T15:13:22+00:00 november 17th, 2017|nieuws_Westhoekoverleg|

Regierol Sociale Economie Westhoek goedgekeurd

De aanvraag van de intergemeentelijke samenwerking voor een subsidie voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in mei door Vlaams Minister Homans goedgekeurd. Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten rekenen op ondersteuning voor de uitvoering van hun regietaak met betrekking tot de uitbouw van de lokale sociale economie, het stimuleren van [...]

2017-12-11T15:14:20+00:00 mei 11th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Keert Vlaanderen zich af van het landelijk gebied?

Streekhuis Westhoek, 7/02/2017 De Westhoek, een regio bestaande uit achttien gemeenten telt bijna 220.000 inwoners en omvat ongeveer een derde van de provincie West-Vlaanderen.  De dienstverlening wordt er georganiseerd via de steden Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne, dat zich voor deze laatste gemeente verder vertakt met de drie Westkustgemeenten.  In De Standaard van 6 feb. 17 konden we vernemen dat de [...]

2017-12-11T15:18:48+00:00 februari 7th, 2017|nieuws_Westhoekoverleg|

Ann Vanheste – Nieuwe voorzitter van Westhoekoverleg

Nieuwpoort, 20/01/2017 De burgemeesters van het Westhoekoverleg zoals bijeen gekomen op 20/01/2017 v.l.n.r. Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort), Jan Durnez (Ieper), Stefan Depraeter (stadssecretaris Ieper), Guido Decorte (gedeputeerde), Christof Dejaegher (Poperinge), Lode Morlion (Lo-Reninge), Sandy Evrard (Mesen), Youro Casier (Wervik), Ann Vanheste (De Panne), Gerard Liefooghe (Alveringem), Toon Vancoillie (Kortemark), Marc Lewyllie (Heuvelland), Lies Laridon (Diksmuide), Stephan Mourisse (Vleteren), Ann Vansteenkiste (Houthulst), [...]

2017-12-11T15:22:41+00:00 januari 20th, 2017|nieuws_Westhoekoverleg|

Eerste gezamenlijk overleg gemeente – ocmw in de Westhoek

Streekhuis Westhoek, 22/12/2016 Op initiatief van de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg, vond op 16 december een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen de burgemeesters en de OCMW-voorzitters van de streek. Deze vergadering vloeit voort uit de intentieverklaring tot intergemeentelijke samenwerking die eind 2015 door Westhoekoverleg werd goedgekeurd. Meer uitwisseling omtrent de samenwerking gemeente – OCMW op Westhoekniveau werd daar in naar voor [...]

2017-12-11T15:32:31+00:00 december 22nd, 2016|nieuws_Westhoekoverleg|

UiTPAS Westhoek is een feit

Streekhuis Westhoek, 7 juli 2016 Woensdag 6 juli maakten minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Sport Philippe Muyters bekend dat de Westhoek vanaf 2017 mag starten met de UiTPAS. Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke vormen de kerngroep van gemeenten om met deze puntenspaarkaart aan de slag te gaan. In een latere fase is de uitbreiding naar nog meer gemeenten [...]

2017-12-11T15:38:04+00:00 juli 7th, 2016|nieuws_Westhoekoverleg|