nieuws Westhoekoverleg

Slotevent van het project Disruptive Food tijdens de Week van de Korte Keten

2018-05-24T12:03:34+00:00 24 mei 2018|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

In Vlaanderen wordt jaarlijks meer dan 900.000 ton voedsel verspild doorheen de keten van producent tot consument. Ook in de Westhoek zijn er heel wat voedseloverschotten voorhanden en zijn er verschillende initiatieven lopende om die verspilling te doen dalen en de voedseloverschotten een nuttige bestemming te geven. Zo ook het project Disruptive Food rond vernieuwende oplossingen voor voedseloverschotten. Dit project [...]

Westhoekburgemeesters roepen minister op tot snelle uitvoering van het N8-akkoord

2018-04-23T12:27:38+00:00 23 april 2018|nieuws Westhoekoverleg|

Westhoekoverleg bevestigde op het burgemeestersoverleg van 20 april 2018 zijn steun voor de uitvoering van het bereikte akkoord omtrent de herinrichting van de verbinding Ieper-Veurne. Dit akkoord werd bereikt in het kader van een participatietraject met alle stakeholders dat tussen maart 2017 en maart 2018 in opdracht van Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts werd uitgevoerd.  De burgemeesters engageren er zich [...]

Burgemeester Kortemark benoemd tot eerste voorzitter van de nieuwe Westhoekintercommunale

2018-04-20T14:49:50+00:00 20 april 2018|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Na de eerste bijeenkomst van vorige week van de Algemene Vergadering van de nieuwe Westhoekintercommunale 'Dienstverlenende Vereniging Westhoek', was het de beurt deze morgen om 7u30 aan de Raad van Bestuur om voor de eerste keer bijeen te komen.  Na de aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter, m.n. dhr. Toon Vancoillie (burgemeester Kortemark) en mevr. Ann Vansteenkiste (burgemeester Houthulst) werd meteen [...]

Aanwerving teamverantwoordelijke basisondersteuningsteam ‘1 Gezin 1 Plan Westhoek’

2018-04-16T16:42:19+00:00 16 april 2018|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Westhoekoverleg gaat namens het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan (1G1P) Westhoek, over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie van teamverantwoordelijke voor het basisondersteuningsteam 1G1P Westhoek. De teamverantwoordelijke heeft de dagdagelijkse operationele leiding van 1G1P Westhoek en is de verantwoordelijke voor het basisondersteuningsteam. Meer info en de vacature via deze link.

Bestuursorganen ‘Dienstverlenende Vereniging Westhoek’ samengesteld

2018-04-11T12:10:49+00:00 11 april 2018|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Gisteren kwam de Algemene Vergadering van de op 22 december 2017 opgerichte dienstverlenende vereniging (DVV) 'Westhoek' voor het eerst bijeen in het Streekhuis Westhoek te Diksmuide.  Hierdoor werd de samenstelling ervan vastgesteld en werd tevens de Raad van Bestuur van de nieuwe vereniging samengesteld. De volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI voor de Raad van Bestuur werden aangesteld: Voor [...]

Vervoerplan vervoerregio Westhoek goedgekeurd!

2018-04-12T14:05:57+00:00 9 april 2018|nieuws Westhoekoverleg|

In 2016 selecteerde de Vlaamse Regering de Westhoek als pilootregio voor de invoering van 'basisbereikbaarheid'.  De Westhoek werd gekozen omwille van zijn landelijke karakter, in vergelijking met de overige twee pilootregio's die een meer verstedelijkt karakter hebben, m.n. Aalst en Mechelen.  Deze drie pilootregio's hadden als opdracht een vervoerplan op te maken waardoor het openbaar vervoer in de regio meer op [...]

‘Stronger Combined’

2018-03-15T15:56:14+00:00 15 maart 2018|nieuws Westhoekoverleg|

Westhoekoverleg diende op 5 maart 2018 samen met o.m. Antwerpen Management School en Stad Genk in op een nieuwe projectontwikkelingsmogelijkheid 'North Sea Region' voor mobiliteit.  Hoofddoelstelling van het project is het combineren van mobiliteitsoplossingen in een rurale context.  Deze oplossingen steunen op publieke en private samenwerkingen waarbij openbaar vervoer als ruggegraat fungeert.  Hierbij wordt uitgegaan van een onzekere toekomstige rol voor [...]

18 Westhoekburgemeesters willen België kernwapenvrij

2018-03-07T12:49:42+00:00 7 maart 2018|nieuws Westhoekoverleg|

Op de vooravond van de Vredeswake ondertekenden 18 burgemeesters een oproep om België kernwapenvrij te maken. Bij hun actie kregen ze de steun van Daniel Högsta, die met zijn organisatie ICAN  de Nobelprijs voor de Vrede won. ICAN ijvert wereldwijd voor de afschaffing van nucleaire wapens. Daniel Högsta was samen met prof. Tom Sauer en Eriah Byaruhanga één van de sprekers op [...]

Beter en duidelijker samenwerken met de Westhoekgemeenten

2017-12-22T13:23:31+00:00 22 december 2017|nieuws Westhoekoverleg|

Voor verdere inlichtingen : Burgemeester Toon Vancoillie (GSM : 0472/92.89.34) Vrijdag 22 december ’17 – Diksmuide In 2015 gaf Westhoekoverleg aan dat samenwerking tussen gemeenten in de Westhoek op een efficiëntere en transparantere manier diende te verlopen. Die intentieverklaring leidde op vandaag tot de oprichting in Diksmuide van een nieuwe structuur voor intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: een dienstverlenende vereniging [...]

PWA wordt wijk-werken

2017-12-14T16:49:58+00:00 14 december 2017|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren. Wijk-werken voor de werkzoekende Via het systeem [...]