nieuws welzijn

Slotevent van het project Disruptive Food tijdens de Week van de Korte Keten

2018-05-24T12:03:34+00:00 24 mei 2018|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

In Vlaanderen wordt jaarlijks meer dan 900.000 ton voedsel verspild doorheen de keten van producent tot consument. Ook in de Westhoek zijn er heel wat voedseloverschotten voorhanden en zijn er verschillende initiatieven lopende om die verspilling te doen dalen en de voedseloverschotten een nuttige bestemming te geven. Zo ook het project Disruptive Food rond vernieuwende oplossingen voor voedseloverschotten. Dit project [...]

Burgemeester Kortemark benoemd tot eerste voorzitter van de nieuwe Westhoekintercommunale

2018-04-20T14:49:50+00:00 20 april 2018|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Na de eerste bijeenkomst van vorige week van de Algemene Vergadering van de nieuwe Westhoekintercommunale 'Dienstverlenende Vereniging Westhoek', was het de beurt deze morgen om 7u30 aan de Raad van Bestuur om voor de eerste keer bijeen te komen.  Na de aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter, m.n. dhr. Toon Vancoillie (burgemeester Kortemark) en mevr. Ann Vansteenkiste (burgemeester Houthulst) werd meteen [...]

Aanwerving teamverantwoordelijke basisondersteuningsteam ‘1 Gezin 1 Plan Westhoek’

2018-04-16T16:42:19+00:00 16 april 2018|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Westhoekoverleg gaat namens het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan (1G1P) Westhoek, over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie van teamverantwoordelijke voor het basisondersteuningsteam 1G1P Westhoek. De teamverantwoordelijke heeft de dagdagelijkse operationele leiding van 1G1P Westhoek en is de verantwoordelijke voor het basisondersteuningsteam. Meer info en de vacature via deze link.

Bestuursorganen ‘Dienstverlenende Vereniging Westhoek’ samengesteld

2018-04-11T12:10:49+00:00 11 april 2018|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Gisteren kwam de Algemene Vergadering van de op 22 december 2017 opgerichte dienstverlenende vereniging (DVV) 'Westhoek' voor het eerst bijeen in het Streekhuis Westhoek te Diksmuide.  Hierdoor werd de samenstelling ervan vastgesteld en werd tevens de Raad van Bestuur van de nieuwe vereniging samengesteld. De volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI voor de Raad van Bestuur werden aangesteld: Voor [...]

Netwerkmoment Welzijnsplatform & Regierol Sociale Economie Westhoek

2018-03-27T15:53:13+00:00 23 maart 2018|nieuws welzijn|

Het jaarlijkse netwerkevent stond dit jaar in het teken van de opstart van een traject, waarbij we de sector sociale economie verbinden met de welzijns- en zorgsector. Zowel de sector Sociale Economie als de welzijns- en zorgsector beleven boeiende en uitdagende tijden! Reeds vorig jaar gaven beide sectoren aan elkaar onvoldoende te kennen, waardoor potentieel in onderlinge samenwerking onderbenut blijft. [...]

Netwerkmoment ‘Samen Tegen Schooluitval’ Westhoek Basisonderwijs

2018-03-19T10:51:53+00:00 15 maart 2018|nieuws jeugd, nieuws welzijn|

Tijdens het schooljaar 2014-2015 verliet 11% van onze jongeren vroegtijdig de school. In de grotere steden loopt dat cijfer vaak op tot 20%. Dit zijn cijfers voor Vlaanderen maar hoe is de situatie in de Westhoek? En waarom wordt ook het basisonderwijs betrokken? Het is een boutade, maar schooluitval begint in de kleuterklas... Immers, schooluitval is een opeenstapeling van participatie [...]

Boterhammen in de Kring: Dorpspunt in Beveren – 12/02/2018

2018-02-27T12:59:06+00:00 12 februari 2018|nieuws welzijn|

De eerste editie van 2018 van het concept Boterhammen in de Kring vond plaats in het Dorpspunt van Beveren aan de Ijzer (Alveringem). De Lovie zorgt samen met z'n zorgvragers dat er opnieuw dienstverlening (sociaal, commercieel en mobiliteit) aanwezig is in het dorp. Een win-win voor beide partijen! De presentatie van Jan Vermeulen vind je hier terug: Dorpspunt in BeverenBIK [...]

Versterking Jeugdhulp Westhoek: 1 gezin = 1 plan goedgekeurd

2018-01-31T18:34:32+00:00 31 januari 2018|nieuws welzijn|

Diksmuide, 31/01/2018 Op 15 december 2017 werd bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een dossier ingediend voor de regio Westhoek met betrekking tot meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Bedoeling is om via samenwerking tussen jeugdhulpactoren, Huizen van het Kind, Lokale besturen,… te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren. Midden [...]

PWA wordt wijk-werken

2017-12-14T16:49:58+00:00 14 december 2017|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren. Wijk-werken voor de werkzoekende Via het systeem [...]

Versterking Jeugdhulp op niveau van de Westhoek: één gezin = één plan.

2017-12-14T16:50:15+00:00 14 december 2017|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

Het tweede Vlaamse jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen met lange wachtlijsten tot gevolg. De Vlaamse Overheid wil deze tendens keren en financiële middelen vrijmaken voor de versterking van de jeugdhulp. De gezinnen moeten [...]