nieuws_welzijn

Versterking Jeugdhulp Westhoek: 1 gezin = 1 plan goedgekeurd

Diksmuide, 31/01/2018 Op 15 december 2017 werd bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een dossier ingediend voor de regio Westhoek met betrekking tot meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Bedoeling is om via samenwerking tussen jeugdhulpactoren, Huizen van het Kind, Lokale besturen,… te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren. Midden [...]

2018-01-31T18:34:32+00:00 januari 31st, 2018|nieuws_welzijn|

PWA wordt wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren. Wijk-werken voor de werkzoekende Via het systeem [...]

2017-12-14T16:49:58+00:00 december 14th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Versterking Jeugdhulp op niveau van de Westhoek: één gezin = één plan.

Het tweede Vlaamse jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen met lange wachtlijsten tot gevolg. De Vlaamse Overheid wil deze tendens keren en financiële middelen vrijmaken voor de versterking van de jeugdhulp. De gezinnen moeten [...]

2017-12-14T16:50:15+00:00 december 14th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Westhoekgemeenten werken samen met sociale economie voor het onderhoud van de waterhydranten

Het onderhoud van waterhydranten – dit zijn de ‘kranen’ in het openbaar domein die door de brandweer gebruikt kunnen worden voor het blussen – is sinds oudsher een opdracht van de gemeente. Dit onderhoud bestaat vooral uit het zichtbaar houden van de waterhydrant en het uitvoeren van een beperkte controle om na te gaan of deze hydrant nog steeds bruikbaar is. [...]

2017-12-14T16:50:35+00:00 december 14th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Regierol Sociale Economie Westhoek goedgekeurd

De aanvraag van de intergemeentelijke samenwerking voor een subsidie voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in mei door Vlaams Minister Homans goedgekeurd. Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten rekenen op ondersteuning voor de uitvoering van hun regietaak met betrekking tot de uitbouw van de lokale sociale economie, het stimuleren van [...]

2017-12-11T15:14:20+00:00 mei 11th, 2017|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|

Lancering Welzijn in de Westhoek

26 maart 2015 Op 24 maart 2015 werd het officiële startschot van Welzijn in de Westhoek gegeven, een nieuw samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2015 wordt opgenomen door het Westhoekoverleg. Een 40-tal vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, OCMW's en welzijns- en zorgsector uit de Westhoek waren op dit evenement aanwezig.  Lees meer... V.l.n.r. Jan Vermeulen (De Lovie), Koen Demuynck (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg [...]

2017-12-11T16:55:52+00:00 maart 26th, 2015|nieuws_welzijn, nieuws_Westhoekoverleg|