Regierol Sociale Economie Westhoek goedgekeurd

meer info…

Keert Vlaanderen zich af van het landelijk gebied?

Streekhuis Westhoek, 7/02/2017

De Westhoek, een regio bestaande uit achttien gemeenten telt bijna 220.000 inwoners en omvat ongeveer een derde van de provincie West-Vlaanderen.  De dienstverlening wordt er georganiseerd via de steden Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne, dat zich voor deze laatste gemeente verder vertakt met de drie Westkustgemeenten.  In De Standaard van 6 feb. 17 konden we vernemen dat de inwoners in deze gemeenten er in elk geval niet op moeten rekenen dat de dienstverlening er verder zal toenemen, integendeel.

‘Dienstverlening’ en openbaar vervoer worden op basis van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verder ontwikkeld in die gemeenten en regio’s waar de knooppuntwaarde en de dienstverlening voldoende groot is.  Voor het bepalen van knooppuntwaarde wordt in de studie van VITO in hoofdzaak gekeken naar de treinstations en verbindingen van De Lijn met enkele indicatoren zoals potentiëlen en informatie rond dichtheden van voetpaden en fietspaden.

De Westhoek en andere landelijke gebieden komen slecht uit deze studie op vlak van knooppuntwaarde. De vier steden en de Westkust scoren nog goed tot zeer goed op voorzieningenniveau, maar de knooppuntvoorzieningen zijn beperkt.  M.a.w. in het Vlaamse Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal geen ruimte voor ontwikkelingen ten dienste van de inwoners van landelijke regio’s worden voorzien, want de dienstverlening is er op vandaag reeds ondermaats…  Vlaanderen heeft decennialang gedesinvesteerd in deze gebieden, waardoor de achterstand nu dermate groot is, dat beslist wordt dat deze gebieden volledig aan hun lot kunnen worden overgelaten?

Enkel ontwikkelingen ten behoeve van de natuur, het behoud van de open ruimte, en het daarin terug te vinden erfgoed zijn nog mogelijk.  Vlaanderen zet niet alleen een stolp op de landelijke regio’s, ze zal de ruimte eronder verder vacuüm trekken. 

Voor de leefbaarheid in de landelijke regio  Westhoek is een performante ontsluiting van de vier stedelijke gebieden met het openbaar vervoer onontbeerlijk. Vlaanderen kan het zich niet permitteren om een deel van de bevolking (vergelijkbaar met die van Stad Gent) links te laten liggen.  De openbaar vervoer verbinding tussen de 4 stedelijke gebieden onderling maar ook de opwaardering van de bestaande spoorverbindingen zijn een gerechtvaardigde eis voor deze landelijke regio.

In het kader van het proefproject basisbereikbaarheid waarvoor de Westhoek door de Vlaamse Regering werd geselecteerd, is het belangrijk om op basis van extra middelen de openbaar vervoerontsluiting van deze landelijke regio op te waarderen en zeker niet verder  af te bouwen.  Dit zou moeten vertaald worden in een goed uitgebouwd kernnet dat samen met een goed treinnet de Westhoek efficiënt ontsluit.

Dat NMBS-stations als een belangrijk knooppunt worden beschouwd is terecht. Anderzijds stellen we vast dat het spoorwegnetwerk bijna 70 jaar onveranderd is, integendeel de reistijden nemen nog toe. Vlaanderen mag enkel conclusies verbinden aan de knooppuntwaarde van stations indien ze er zelf een investeringsbeleid aan zou koppelen.

Bovendien moet Vlaanderen dringend beseffen dat het zich in het hartje van Europa bevindt waarbij grensoverschrijdende verbindingen van het grootste belang zijn.  M.a.w. er zijn geen perifere regio’s in Vlaanderen.  Indien Vlaanderen verder denkt dan zijn neus lang is, dan zal het beseffen dat openbaar vervoersassen moeten worden doorgetrokken tot in de buurlanden.  De landsgrens met Frankrijk moet gezien worden als een opportuniteit om grotere potentiëlen voor het openbaar vervoer te bereiken en mag niet gezien worden als een nadeel!   Soms vragen we ons wel af of men in Brussel weet dat Vlaanderen een landsgrens heeft met Frankrijk!?

Het Vlaamse beleid wordt in al zijn beleidsdomeinen gekenmerkt door weinig onderbouwde maar niettemin zeer hoge voorafnames ten voordele van de twee grootste Vlaamse steden.  Dit wordt netjes geïllustreerd door een voorafname van bijna 1000 euro per inwoner in het gemeentefonds exclusief voor deze beide steden.  Dat Vlaanderen bovendien inwoners van regio’s met een geconcentreerde grote woonkwaliteit, goede werkgelegenheid op termijn wil deporteren naar de Vlaamse ruit, die nu al uit zijn voegen barst door dagelijkse files, wachtlijsten (voor opvang, scholen, zorg enz.), hoge grondprijzen is niet te begrijpen! We kunnen hier alleen bij vaststellen dat sommigen blijkbaar 60 jaar terug in de tijd willen om van Limburg en West-Vlaanderen weer ” achtergebleven gebieden ” te maken.

Een Persmededeling van de burgemeesters van Diksmuide (Lies Laridon, 0477 70 28 99), Ieper (Jan Durnez, 0495 54 50 06), Poperinge (Christof Dejaegher, 0477 24 62 91), en Veurne (Peter Roose, 0496 40 78 04) n.a.v. het bekend maken van de resultaten van de VITO-studie in voorbereiding van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (DS 6/02/2017).

Westhoekoverleg verstuurde een reactie t.a.v. de minister op 10/02/2017.

Ann Vanheste – Nieuwe voorzitter van Westhoekoverleg

Nieuwpoort, 20/01/2017

DSC_0013-001

De burgemeesters van het Westhoekoverleg zoals bijeen gekomen op 20/01/2017 v.l.n.r. Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort), Jan Durnez (Ieper), Stefan Depraeter (stadssecretaris Ieper), Guido Decorte (gedeputeerde), Christof Dejaegher (Poperinge), Lode Morlion (Lo-Reninge), Sandy Evrard (Mesen), Youro Casier (Wervik), Ann Vanheste (De Panne), Gerard Liefooghe (Alveringem), Toon Vancoillie (Kortemark), Marc Lewyllie (Heuvelland), Lies Laridon (Diksmuide), Stephan Mourisse (Vleteren), Ann Vansteenkiste (Houthulst), Geert Sanders (algemeen directeur WVI), Alain Wyffels (Langemark-Poelkapelle), Patrick Lansens (Koekelare) en Dirk Sioen (Zonnebeke).

DSC_0017

De overdracht van het voorzitterschap van Toon Vancoillie naar Ann Vanheste per 1/1/2017.

In uitvoering van het politieke akkoord m.b.t. de samenstelling van het dagelijks bestuur van Westhoekoverleg trad Mevr. Ann Vanheste (burgemeester De Panne, SP.a) aan als nieuwe voorzitter van het Westhoekoverleg.  Ze volgt hiermee Toon Vancoillie (burgemeester Kortemark, open VLD) op die in 2015 en 2016 voorzitter was van Westhoekoverleg.

Eerste gezamenlijk overleg gemeente – ocmw in de Westhoek

Streekhuis Westhoek, 22/12/2016

Op initiatief van de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg, vond op 16 december een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen de burgemeesters en de OCMW-voorzitters van de streek. Deze vergadering vloeit voort uit de intentieverklaring tot intergemeentelijke samenwerking die eind 2015 door Westhoekoverleg werd goedgekeurd. Meer uitwisseling omtrent de samenwerking gemeente – OCMW op Westhoekniveau werd daar in naar voor geschoven. Dit vormde de rechtstreekse aanleiding voor de allereerste gezamenlijke conferentie van ocmw voorzitters en burgemeesters in de Westhoek op 16 dec. 2016.

Gezamenlijk overleg burgemeesters - ocmw voorzitters Westhoek op 16/12/2016, De Kroon, Esen.

Gezamenlijk overleg burgemeesters – ocmw voorzitters Westhoek op 16/12/2016, De Kroon, Esen.

Vlaams Minister van binnenlands bestuur Homans, houdt vast aan haar voornemen om de integratie van het OCMW in de gemeente op 01/01/2019 te realiseren.  Momenteel is men bezig met het uitschrijven van de principes van de conceptnota van de Minister in het decreet lokaal bestuur.  Er wordt verwacht dat de Vlaamse Regering na nieuwjaar goedkeuring zal verlenen aan dit ontwerp van decreet, om dit vervolgens voor advies naar de Raad van State te versturen.

Westhoekoverleg is van mening dat de integratie van beide besturen  opportuniteiten biedt om efficiëntere en meer professionele lokale dienstverlening  te bereiken en zal leiden tot een versterkt lokaal sociaal beleid.  Uitwisseling hieromtrent is van cruciaal belang om dit op een evenwichtige en gedragen wijze te realiseren.

Bovendien kan het belang van de sociale dienstverlening vanuit gemeente en ocmw t.a.v. de bevolking moeilijk worden overschat.  Lokaal sociaal beleid biedt voor een gemeente de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe en in welke mate sociale voorzieningen in de gemeente (zullen) worden aangeboden.

Volgende punten werden besproken op basis van de toelichting van diverse ontwikkelingen in Westhoekgemeenten: de toekomstvisie van elke gemeente op de geïntegreerde organisatie (casus Ieper); de toekomstige positie van het woonzorgcentrum (casus Langemark-Poelkapelle en Kortemark) en de thuiszorgdiensten (casus Diksmuide) en de rol van intergemeentelijk samenwerken rond sociale thema’s.

Verder waren Dhr. Karel Hubau van het Vlaams Platform PWA en Ann Jughmans van de VVSG te gast om meer uitleg te geven over de wijzigingen van het PWA-stelsel. Dit concept wordt vervangen door Wijk-werken.  In zo goed als alle Westhoekgemeenten wordt gebruik gemaakt van dit PWA-stelsel.  Door de verschuiving richting wijk-werken trekt Vlaanderen zich gedeeltelijk terug uit dit stelsel en zullen gemeenten op eigen kracht moeten instaan voor de organisatie ervan.  Enkel via intergemeentelijke samenwerking zal dit dus betaalbaar blijven voor de Westhoek.

UiTPAS Westhoek is een feit

Streekhuis Westhoek, 7 juli 2016

Woensdag 6 juli maakten minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Sport Philippe Muyters bekend dat de Westhoek vanaf 2017 mag starten met de UiTPAS.

Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke vormen de kerngroep van gemeenten om met deze puntenspaarkaart aan de slag te gaan. In een latere fase is de uitbreiding naar nog meer gemeenten van de Westhoek de ambitie. De UiTPAS biedt voordelen voor iedereen maar zet expliciet in op het stimuleren van vrijetijdsparticipatie van elke inwoner en meer in het bijzonder van de meest kwetsbare burgers. Met de pas loopt ook het vrijetijds- en participatiebeleid gesmeerder, omdat het bereikbaar wordt met één geïntegreerde pas. Punten sparen doe je aan de balie of spaarzuil van één van de meer dan 900 verschillende organisaties die UiTPAS aanvaarden. Per deelname krijgt de gebruiker van UiTPAS één punt. Wanneer hij of zij voldoende UiTpunten heeft verzameld, kan de gebruiker die omruilen voor een voordeel naar keuze.

De UiTPAS zal eind 2017 beschikbaar zijn in 33 steden en gemeenten, goed voor ruim 1,4 miljoen inwoners in Vlaanderen en Brussel.

Lees HIER het volledige persbericht van Ministers Gatz en Muyters.

De Westhoek, de mooiste en misschien wel de goedkoopste regio om in te wonen in Vlaanderen!

Streekhuis Westhoek, 20 mei 2016

Het artikel dat gisteren in De Tijd verscheen omtrent “hoeveel belastingen u betaalt in uw gemeente” stemde de burgemeesters die deze voormiddag bijeenkwamen in de schoot van Westhoekoverleg tot verder nadenken. Ze kwamen hierbij alvast tot de conclusie dat de Westhoek niet alleen de mooiste regio van Vlaanderen is om in te wonen, maar tevens de goedkoopste! Indien het modale Vlaamse gezin in Alveringem en Mesen woonde, dan betaalden inwoners er op vandaag respectievelijk 1350 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 5,4 % aanvullend op de personenbelasting, wat onder het Vlaamse gemiddelde van 1397 opcentiemen en 7,3% ligt.

Lees meer…

Westhoek pilootregio voor basisbereikbaarheid

Streekhuis Westhoek, 15 april 2016

Deze morgen stond de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg in het teken van mobiliteit. Er werd beslist om met de Westhoek vanaf de zomer van start te gaan als pilootregio voor de uitvoering van basisbereikbaarheid.

Lees meer…

Overlijden van ir. burgemeester Roland Crabbe

Streekhuis Westhoek, 17 maart 2016

Toon Vancoillie betuigt als voorzitter van het Westhoekoverleg namens de 18 burgemeesters van de Westhoek zijn medeleven naar aanleiding van het plotse overlijden van burgemeester Roland Crabbe.

Burgemeestersoverleg 27 jan. 2011, v.l.n.r. Dirk Cardoen (Zonnebeke), Roland Crabbe (Nieuwpoort) en Joris Hindryckx (Houthulst).

Burgemeestersoverleg 27 jan. 2011, v.l.n.r. Dirk Cardoen (Zonnebeke), Roland Crabbe (Nieuwpoort) en Joris Hindryckx (Houthulst).

“We moesten Roland al een tijdje missen op onze maandelijkse burgemeesterconferenties sinds hij vorig jaar ziek werd.  We wisten dat hij te kampen had met ernstige gezondheidsproblemen, maar de afgelopen weken en maanden hadden we de indruk dat we hem binnenkort terug in ons midden zouden kunnen verwelkomen.  Hierdoor kwam zijn overlijden vooralsnog als onverwacht.  

We herinneren hem vooral als loyale partner van het Westhoekoverleg.  Steevast konden we rekenen op zijn maandelijkse aanwezigheid op het burgemeestersoverleg, waar hij meestal ondanks het vroege uur als eerste op aanwezig was.  

Roland heeft een bepalende rol gehad in de ontwikkeling van Westhoekoverleg.  Hij was er bij van in het begin in 1994.  Hij nam hier bij zelfs een termijn als voorzitter voor zijn rekening.  Hij is steeds een sleutelfiguur geweest voor de betrokkenheid van de ganse Westkust in het Westhoekoverleg.”

Extra treinwagons voor overvolle studententreinen

Streekhuis Westhoek, 29 januari 2016

Onderhandelingen tussen Toon Vancoillie (voorzitter Westhoekoverleg) en NMBS leiden tot extra treinwagons voor overvolle studententreinen van uit de Westhoek op zondagavond.

Lees meer…

Westhoek bindt de strijd aan met kinderarmoede

Streekhuis Westhoek, 16 oktober 2015

Westhoekoverleg onderschrijft de ‘Verklaring van Burgemeesters tegen Kinderarmoede’ van de federale overheid. De burgemeester van De Panne Mevr. Ann Vanheste en tevens volksvertegenwoordiger plaatste dit initiatief van de federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) op de agenda van het Westhoekoverleg. De kinderarmoedecijfers zitten jammergenoeg ook in de Westhoek in stijgende lijn. Lokale besturen dienen hier hun verantwoordelijkheid in op te nemen.

De verklaring van de Burgemeesters tegen Kinderarmoede valt te kaderen binnen het Europa 2020-strategie om tegen 2020 het aantal personen die te kampen hebben met armoede en sociale uitsluiting te reduceren met 20 miljoen en de oorzaken van kinderarmoede te bestrijden. Naar aanleiding van 17 oktober, de internationale dag tegen armoede en sociale uitsluiting, scharen de Westhoekgemeenten zich achter deze Verklaring.

Perstekst
Toespraak Frans Lefevre
Verklaring
Foto’s

20151016_093439

Succesvolle lancering van de online enquête ‘Spoort u (nog) goed?’

Station Lichtervelde, 15 september 2015

Op 15 september lanceerden de vier regionale overlegfora voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek de online enquête met als titel ‘Spoort u (nog) goed?’.

Burgemeesters en vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) roepen met dit initiatief de inwoners en de treinreizigers op om komende weken massaal deel te nemen aan de bevraging over de stiptheid van de treinen, het geboden reiscomfort, de klantgerichtheid van de maatschappijen Infrabel en NMBS, en de kwaliteit van de stationsomgeving.

Daarnaast formuleerden de voorzitters een duidelijke boodschap voor de bevoegde instanties: ook voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek moet een ‘exponentiële’ groei van het aantal treinreizigers de ambitie zijn!

De persnota werd toegelicht door dhr. Christof Dejaegher (voorzitter RESOC Westhoek) en dhr. Luc Martens (voorzitter Midwestoverleg).

20150915_080005

Verklaring OCMW voorzitters Westhoek n.a.v. opvang asielzoekers

Koksijde, 11 september 2015

De ocmw voorzitters kwamen deze namiddag (11/09/2015) bijeen in het sociaal huis te Koksijde in het kader van het ocmw voorzittersoverleg van de Westhoek.  Afstemming en uitwisseling tussen de 18 ocmw’s stond als hoofdpunt op de agenda n.a.v. de huidige asielcrisis.  De voorzitters zullen maximaal inspelen op het federale beleid door in de loop van de komende maanden de opvangcapaciteit in de ‘lokale opvanginitiatieven’ (de zgn. LOI’s) verder op te drijven.  Op vandaag heeft de Westhoek met zijn 18 ocmw’s 205 plaatsen (inclusief buffers) ter beschikking, met een bezettingsgraad van 83%.  Op korte termijn worden hier 85 plaatsen aan toegevoegd, en de bezettingsgraad zal verder worden opgedreven tot 100%.  De ocmw’s hopen dat de federale overheid in staat zal zijn haar engagementen t.a.v. de ocmw’s hiervoor verder aan te houden.

Aanvullend zijn verschillende ocmw’s momenteel zoekende om bovenop deze capaciteit extra woningen ter beschikking te stellen.  Verder wijzen de voorzitters ook op de opvangcapaciteit te Poelkapelle waar momenteel ongeveer 300 vluchtelingen worden opgevangen, wat de capaciteit van de voorziening momenteel overschrijdt.

De voorzitters wijzen op de uitdagingen die deze asielcrisis aan de ocmw’s en lokale besturen stelt.  De impact van de versnelde doorstroom van vluchtelingen in de LOI’s en de toename van de capaciteit betekent een significante toename van de werkdruk voor sociale diensten en gemeentelijke administraties.  Verder is het taalprobleem in deze niet te onderschatten, daarom worden vrijwilligers die vreemde talen machtig zijn verzocht om hun diensten ter beschikking te stellen van het ocmw.  Deze praktijk wordt nu reeds succesvol aangewend in Kortemark waar vrijwilligers die het Arabisch machtig zijn het ocmw bij staan in de opvang van vluchtelingen.

Tot slot wijzen ze op het probleem van huisvesting op langere termijn voor deze mensen.  De betaalbaarheid van de huisvesting in onze streek is voor deze mensen problematisch.  Hiervoor zullen nog oplossingen moeten worden gezocht.

De voorzitters concluderen dat mensen helpen hun job is en dat ze dit uiteraard ook zullen doen.  Ze rekenen echter ook op de wijsheid van de federale overheid opdat de draagkracht van de lokale besturen voor de opvang van vluchtelingen niet zou worden overschreden.

8 Westhoekgemeenten betrokken in 2 Interreg Vb projecten

27 mei ’15

Het afgelopen jaar werd door Westhoekoverleg veel tijd geïnvesteerd in de indiening van twee transnationale projecten (Interreg Vb – Noord West Europa).  Afgelopen maandag 18 mei 2015 werden twee transnationale projecten ingediend waarbij Westhoekgemeenten dankzij Westhoekoverleg betrokken partij zijn.  Enerzijds gaat het om een mobiliteitsproject waarbij 8 Westhoekgemeenten partner zijn voor de realisatie van de mobiliteitsvisie.  Voor dit project is de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) de koepel waaronder de gemeenten participeren.  Anderzijds gaat het om een open sociaal innovatieproject m.b.t. het duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium waar Diksmuide en Poperinge direct betrokken partij zijn.

Voor beide projecten betreft het een eerste indiening van het globale ‘projectidee’.  Indien het projectidee door de beherende Europese instantie wordt weerhouden, dan moet het project opnieuw maar in detail dit najaar worden ingediend.  Concrete acties kunnen ten vroegste vanaf april 2016 van start gaan.

12 Westhoekgemeenten tekenen burgemeestersconvenant

8 april ’15

De afgelopen maanden kwam de ‘Covenant of Mayors’ of ‘Burgemeestersconvenant’ voor lokale duurzame energie herhaaldelijk terug op de agenda van de algemene vergadering van Westhoekoverleg. Dit leidde tot de afbakening van 3 clusters van samenwerking tussen de Westhoekgemeenten, waarmee nu aan de slag kan worden gegaan voor de uitwerking van acties ter reductie van de CO2-uitstoot i.s.m. de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en de Provincie West-Vlaanderen.  Lees meer…

FRGE wordt Energielening Westhoek

30 maart ’15

Begin dit jaar werd de naam van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) Westhoek gewijzigd in Energielening Westhoek.  Lees meer…

Lancering Welzijn in de Westhoek

26 maart ’15

Op 24 maart 2015 werd het officiële startschot van Welzijn in de Westhoek gegeven, een nieuw samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2015 wordt opgenomen door het Westhoekoverleg. Een 40-tal vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, OCMW’s en welzijns- en zorgsector uit de Westhoek waren op dit evenement aanwezig.  Lees meer…

V.l.n.r. Jan Vermeulen (De Lovie), Koen Demuynck (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Ieper-Diksmuide); beiden leden van de Stuurgroep Welzijn in de Westhoek; Lien De Vos (Regionale Welzijnscoördinator), Toon Vancoillie (voorzitter Westhoekoverleg en Burgemeester Kortemark), Frans Lefevre (voorzitter OCMW-voorzittersoverleg Westhoek en OCMW-voorzitter Nieuwpoort)

V.l.n.r. Jan Vermeulen (De Lovie), Koen Demuynck (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Ieper-Diksmuide); beiden leden van de Stuurgroep Welzijn in de Westhoek; Lien De Vos (Regionale Welzijnscoördinator), Toon Vancoillie (voorzitter Westhoekoverleg en Burgemeester Kortemark), Frans Lefevre (voorzitter OCMW-voorzittersoverleg Westhoek en OCMW-voorzitter Nieuwpoort)

Voorzitterswissel Westhoekoverleg

12 februari ’15

Westhoekoverleg zette 2015 in onder het nieuwe voorzitterschap van dhr. Toon Vancoillie, burgemeester van Kortemark.  Hiermee volgt hij burgemeester van Poperinge, Christof Dejaegher op. Deze voorzitterswissel gebeurde conform de politieke afspraak die aan het begin van de legislatuur werd gemaakt.  Toon Vancoillie is aangesteld voor een termijn van twee jaar als voorzitter van Westhoekoverleg.  Lees meer…

 

v.l.n.r. Dieter Hoet (Coördinator), Christof Dejaegher (Poperinge), Youro Casier (Wervik), Stephan Mourisse (Vleteren), Geert Sanders (Directeur wvi), Dirk Sioen (Zonnebeke), Marcus Vanden Bussche (Koksijde), Alain Wyffels (Langemark-Poelkapelle), Niek De Roo (wvi), Lode Morlion (Lo-Reninge), Guido Decorte (Provincie West-Vlaanderen), Toon Vancoillie (Kortemark), Sandy Evrard (Mesen), Patrick Lansens (Koekelare), Marc Lewyllie (Heuvelland), Roland Crabbe (Nieuwpoort), Peter Roose (Veurne), Lies Laridon (Diksmuide), Dorine Sioen (Westhoekoverleg), Gerard Liefooghe (Alveringem), Jan Durnez (Ieper).

v.l.n.r. Dieter Hoet (Coördinator), Christof Dejaegher (Poperinge), Youro Casier (Wervik), Stephan Mourisse (Vleteren), Geert Sanders (Directeur wvi), Dirk Sioen (Zonnebeke), Marcus Vanden Bussche (Koksijde), Alain Wyffels (Langemark-Poelkapelle), Niek De Roo (wvi), Lode Morlion (Lo-Reninge), Guido Decorte (Provincie West-Vlaanderen), Toon Vancoillie (Kortemark), Sandy Evrard (Mesen), Patrick Lansens (Koekelare), Marc Lewyllie (Heuvelland), Roland Crabbe (Nieuwpoort), Peter Roose (Veurne), Lies Laridon (Diksmuide), Dorine Sioen (Westhoekoverleg), Gerard Liefooghe (Alveringem), Jan Durnez (Ieper).

Eerdere mededelingen